เป้าหมายทางด้านธุรกิจเพื่องานวิจัยทางการแพทย์

tl-01

เชื่อว่าหลายท่านคงทราบแล้วถึงเป้าหมายของไทยในการประกาศตัวเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ หรือเมดิคัล ฮับ แต่ยังกังวลว่าแพทย์ไทยของเราจะไหลออกไปทำงานนอกประเทศ ก่อนที่เราจะได้เป็นเมดิคัล ฮับ หรือเปล่า ขออธิบายว่า ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเมดิคัล ฮับ 2 เรื่องคือการเคลื่อนย้ายบริการและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี การค้าบริการ โดยทั่วไปมี 4 รูปแบบ รูปแบบแรก เรียกว่าCross-Border Supply เป็นการค้าบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู้ซื้อกับผู้ขายไม่ต้องพบกัน เช่น หากทราบว่ามีแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับปอดอยู่ที่สิงคโปร์ เราสามารถไปเอกซเรย์ปอดจากในเมืองไทย แล้วนาผลส่งไปให้ทางสิงคโปร์ช่วยวินิจฉัย รูปแบบที่สอง เรียกว่า Consumption Aboard คือ ผู้ซื้อบริการเดินทางมารับบริการในประเทศของผู้ขายโดยตรง เช่น คนต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อมารับบริการศัลยกรรม รูปแบบที่สาม เรียกว่าCommercial Presence คือ การค้าที่ผู้ให้บริการเข้าไปลงทุนตั้งสาขาย่อยในประเทศผู้รับบริการเอง เช่น เมื่อแพทย์ไทยพบว่ามีคนชาติใดเข้ามาทาศัลยกรรมจำนวนมาก ก็อาจไปตั้งสาขาที่ประเทศนั้นเลย รูปแบบสุดท้าย เรียกว่า Movement of Natural Persons ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพบริการเป็นผู้เดินทางไปให้บริการในประเทศผู้รับบริการเองแพทย์ พยาบาล และทันตแพทย์ สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี

จากกรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2558 นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นในธุรกิจบริการสาขาต่างๆ ได้ถึง 70% ดูเผินๆ อาจทำให้คิดว่าเพิ่มขึ้นมากจากกรอบเดิมที่ไทยกำหนดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่ไม่ค่ะ เพราะความจริงยังมีข้อกีดกันอยู่มาก ในด้านสาธารณสุขนั้น สาขาที่เปิดให้ต่างชาติถือสัดส่วนได้เพิ่มขึ้นเป็น 70% มีเพียงบางด้าน เช่น บริการการแพทย์เฉพาะทาง “ในโรงพยาบาลเอกชน”และบริการ “ให้คำปรึกษา”ด้านกุมารเวช จิตวิทยา การผ่าตัด ข้ามมาดูเรื่องการเคลื่อนย้ายแพทย์ค่ะวิชาชีพแพทย์ถือเป็นวิชาชีพที่มีการเคลื่อนย้ายเสรีแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (MRA) แล้ว MRA ก็กำหนดคุณสมบัติร่วมเอาไว้ทั้งด้านการศึกษาด้านประสบการณ์ แถมแต่ละประเทศยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมกันเอง เช่นต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ สรุปก็คือ การเปิดเสรีด้านสาธารณสุขในขณะนี้ ยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบอย่างแท้จริง แต่เราควรร่วมกันทาทั้งอาเซียนให้กลายเป็นเมดิคัล ฮับเพราะเราต้องยอมรับว่าแต่ละประเทศก็มีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันเบื้องต้นเราอาจจับมือกับสิงคโปร์ ซึ่งมีความพร้อมด้านการแพทย์ระดับเดียวกับเรา รวมถึงร่วมมือกับชาติอาเซียนอื่นส่งต่อคนไข้ อย่าให้อาเซียนกลายเป็นอุปสรรคในการก้าว แต่ให้เป็นความร่วมมือของคนทั้งอาเซียน และกลายเป็น Stepping Stone พาเราก้าวไปสู่เวทีสากล
กลยุทธ์ธุรกิจการตลาด เบื้องต้นที่ต้องตอบคำถามได้

marketing_strategy
การจะวางกลยุทธ์และแผนการทำตลาดนั้นจำเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบคำถามอะไรคือสาเหตุที่ลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา มากกว่าจะซื้อจากคู่แข่ง คำถามสำคัญในวางกลยุทธ์ มีดังต่อไปนี้

1. ข้อจำกัดในการแข่งขันของกิจการ  กิจการมีข้อจำกัดเรื่องใดบ้างเช่น เงินทุน, แรงงาน, ฤดูกาล, ทำเล ฯลฯ
2. โอกาสในการสร้างกำไร  กิจการของเรา มีคู่แข่งมากแค่ไหน, สู้ได้หรือไม่, ต้นทุนของเราแข่งกันได้ไหม, หากเจอคู่แข่งตอบโต้ทางการค้า เราจะรับมือได้มากน้อยเพียงใด
3. วงจรอายุของสินค้าหรือบริการ ขอบเขตเวลาของช่วงเริ่มการเติบโตของตลาด, ช่วงตลาดขยายตัวเต็มที่, และช่วยตลาดเริ่มถดถอย ระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ยาวแค่ไหน, สินค้าตกรุ่นเร็วหรือไม่
4. ความต้องการโดยตรง และความต้องการแอบแฝงของลูกค้า เราควรศึกษาว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราสามารถทำประโยชน์แฝงอื่นๆให้ลูกค้าได้หรือไม่ เช่น เครื่องเล่น mp3 ลูกค้าจะซื้อไปฟังเพลง แต่ความต้องการแฝงก็อาจจะซื้อไปเพื่อใช้บันทึกเสียงได้เป็นต้น
5. แนวทางการจัดจำหน่ายและการกำหนดราคาขาย การกระจายสินค้าสู่ลูกค้ามีประสิทธิภาพแค่ไหน, การกำหนดราคาแพงไปหรือถูกเกินไปหรือไม่
6. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ฐานะทางการเงิน,รสนิยม, การศึกษา สิ่งเหล่านี้จะกำหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะขายให้กับลูกค้า
7. การกำหนดระดับของตราสินค้า ว่าจะวางอยู่ในระดับใด ซึ่งระดับแตกต่างกันก็จะกลุ่มลูกค้าต่างกัน และยอดขายกับรายได้เราก็จะต่างกัน
8. ควรสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ และต้องตอบได้ว่าลูกค้าจะรับรู้ถึงความแตกต่างนี้ได้มากแค่ไหน
 • ธุรกิจที่โดดเด่น สถานะและผลตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม

  (◕‿◕❀)
  สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจอุปกรณ์ที่จะช่วยเคลื่อนย้ายในแนวรายให้กับเพื่อน ๆ ได้ นั่นก็คือรอกนั่นเองครับ เพื่อน ๆ คนไหนทำงานด้านโกดัง หรือว่าโลจิสติกส์ จะพบเห็นเครื่องมือชนิดนี้บ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ
  (◕‿◕❀)
  ปลวกถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอันตรายต่อบ้านเรือนเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพราะว่าปลวกนั้นมีพิษร้าย หรือเป็นพาหะนำโรคอะไร เพียงแต่ปลวกนั้นนิยมกัดกินไม้ ทำให้ผุกร่อน และถ้าไม่หาทางกำจัด หรือจัดการ อาจจะส่งผลให้บ้านเรือนนั้นเสียหายอย่างมากมากเลยก็ว่าได้ครับ
  (◕‿◕❀) ความอบอุ่นที่เพียบพร้อมความสะดวกสบาย เป็นโครงการพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ โครงการที่สงบ ร่มรื่น หนึ่งในโครงการทาวน์เฮ้าส์ เมืองแห่งที่อยู่อาศัย
  (◕‿◕❀) ด้วยศักยภาพและทำเลที่รายล้อมคอนโดให้เช่าด้วยห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา โรงพยาบาล พร้อมตอบโจทย์ของคนเมืองที่คำนึงถึงการเดินทางแบบสะดวกสบาย พบและสัมผัสรูปแบบการใช้ชีวิตแบบมีสีสันที่คอนโดให้เช่า
  (◕‿◕❀) สระว่ายน้ำสไตล์โมเดิร์น เป็นอีกแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม มักเป็นรูปทรงเรียบง่าย มีเส้นสายไม่ซับซ้อน
  (◕‿◕❀) เครื่องซีลฝาแก้วกึ่งอัตโนมัติ ก็คือเครื่องซีลที่อยู่ระหว่าง “รุ่นใช้มือโยก”(ทำเองทุกอย่าง) หรือ “อัตโนมัติ” (เครื่องทำให้ทุกอย่าง) นั่นเอง รุ่นกึ่งอัตโนมัติก็จะมีตัวช่วยต่างๆ
  (◕‿◕❀) การรับทำ SEO และการสร้างลิงค์ หลายคนอาจคิดไปไกลว่า นี่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เอามากๆในการรับทำ SEO เลยโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ซึ่งส่งผลต่ออันดับต่างๆ มากมายมีทั้งติดอันดับได้ดีขึ้น และตกอันดับทำให้เว็บร่วง
  (◕‿◕❀) เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า เสียงเพลงนั้นดีต่อพัฒนาการของเด็ก แต่ใช่ว่าทุกเพลงจะเหมาะกับเด็กไปเสียทั้งหมด การเลือกเนื้อเพลงให้เหมาะสมกับวัย กับอารมณ์ของเด็ก
  (◕‿◕❀) บางคนอาจใส่เสื้อผ้า ชุดแซก เรียบๆเดิมๆลองหาความแปลกใหม่ให้กับตัวเองดูด้วยการลองแต่งตัวใส่เสื้อผ้า ชุดแซก ลายดอกแปลกๆ หรือชุดลูกไม้
  (◕‿◕❀) เลือกซื้อสินค้า Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สินค้าต่างๆ รายชื่อผู้จำหน่ายสินค้า ตัวแทนจำหน่าย เพื่อเป็นแหล่งใน การเลือกซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  (◕‿◕❀) ทาวน์เฮ้าส์ สไตล์โมเดิร์น ฟังก์ชันที่ทันสมัย ตอบรับการใช้งาน ทาวน์เฮ้าส์พร้อมระบบการก่อสร้างที่ สามารถควบคุมคุณภาพการก่อสร้างบ้านได้อย่างดี
  (◕‿◕❀) สถาบันสอนIELTSเป็นสถาบันคุณภาพ ให้บริการด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษวิชา IELTS
  (◕‿◕❀) กระจกกั้นอาบน้ำลดพื้นที่ที่ต้องทำความสะอาดในห้องน้ำลง ลดความเสี่ยงจากการลื่นหกล้มจากพื้นที่เปียกแฉะ กระจกกั้นอาบน้ำอาจจะติดตั้งในลักษณะที่มีตัวประตูหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวห้องน้ำ
  (◕‿◕❀) โรคมะเร็งปอดก็มีการจัดขั้นตอนความรุนแรงไม่ต่างกับโรคมะเร็งชนิดอื่น คือตั้งแต่ระยะเริ่มต้นยังไม่รุนแรง จนถึงระยะสุดท้ายที่เซลล์โรคมะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นแล้ว
  (◕‿◕❀) แพทย์จึงแนะนำให้มีCheck upเป็นประจำทุกปี โรคที่น่ากลัว เช่น โรคมะเร็ง หากสามารถ Check up ตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม จะทำให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีชีวิตที่มีความสุข
  (◕‿◕❀) สถาบันติว IELTSที่ให้ความรู้เพื่อเตรียมสอบ IELTS การติว IELTSฝึกอบรมด้านการอ่าน ซึ่งจะสอนวิธีในการทำความเข้าใจข้อความที่อ่านและวิธีค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  (◕‿◕❀) หาชุดคลุมท้องที่ระบายความร้อนได้ดี บ้านเราอากาศร้อนตลอดเวลา จึงควรหาเสื้อผ้าฝ้ายมาใส่เพื่อระบายอากาศ
  (◕‿◕❀) ตลาดคอนโดรถไฟฟ้าให้เช่าในเขตพื้นที่กรุงเทพฯพบว่าอัตราการเติบโตของตลาดให้เช่าโดยรวมเติบโตสูงขึ้นกว่า 12%ในจุดนี้เองชี้ให้เห็นว่าตลาดนี้ยังเป็นที่ต้องการสำหรับทั้งผู้เช่า
  (◕‿◕❀)
  เราควรคำนึงถึงขนาดที่นอนและความสูงของที่นอน เพื่อคำนวณความกว้างยาวของผ้าปูที่นอนโรงแรมที่จะเลือกซื้อ นอกจากนี้ต้องเลือกประเภทเนื้อผ้าปูที่นอนโรงแรมให้เหมาะสม
  (◕‿◕❀ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสักคิ้วสามมิติด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ทันสมัยให้ดูสวยและเป็นธรรมชาติเข้ากับรูปหน้า
 • Archives

 • Recent Posts

 • ตัวช่วยในการทำธุรกิจ

  ** สศอ หรือสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สามารถช่วยในการทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ** การทำ SEO ให้ได้ผล จะต้องมีองค์ประกอบ SEO ที่เรียกว่า Keyword ซึ่งเป็นอาวุธในการทำ
  ** สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ที่สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆที่สำคัญทั่วโลกได้ตลอดเวลา พร้อมกับข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็ว
  ** ทางเลือกในการทำธุรกิจออนไลน์ที่ง่ายขึ้นกับการสร้างเว็บขายของออนไลน์ที่มีระบบการใช้งานที่ครบวงจร พร้อมทั้งยังสามารถที่จะทำการแก้ไขและออกแบบเว็บไซต์ในส่วนต่างๆของการสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง
  ** เลือกใช้บริการ Hosting ที่มีคุณภาพให้กับการทำธุรกิจออนไลน์ของเราด้วย การใช้งาน Hosting ที่มีประสิทะิภาพสูงและรับส่งข้อมูลรวดาเร็วกับทาง NetdesignHost ที่มีให้เลือกทั้ง Web Hosting, VPS และ Dedicate Server ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและบริการ
  ** พยายามลองดูเทรนด์การแต่งกาย เสื้อผ้าคนอ้วนใหม่ ๆ ตามหน้าจอทีวีดูบ้าง ดูสไตล์ การแต่งตัว เสื้อ เสื้อผ้าคนอ้วน ในละครนี่แหละสามารถช่วยคุณได้สบายเลยทีเดียว
 • Categories

 • Author

  A little something about you, the author. Nothing lengthy, just an overview.

 • Categories

 • Meta